Good to great van Jim Collins

Hoe bereikten de meest succesvolle bedrijven van de laatste decennia hun succes en hoe hielden zij dit succes jarenlang vast?  Wat hadden al deze bedrijven met elkaar gemeen? En belangrijker nog…waarin verschilden zij van andere bedrijven? Een diepgaand en grootschalig onderzoek van Jim Collins geeft antwoorden. Wat kunt u leren van enkele van de best presterende bedrijven van de laatste decennia?

Spectaculair succesvolle bedrijven blijken hetzelfde patroon te doorlopen. Het succes is niet plotseling ontstaan, ook al lijkt dit voor de buitenwereld soms wel zo, maar is het resultaat van een proces dat start met ‘de goede mensen’, vervolgens ‘de goede denkwijzen’ en tenslotte ‘gedisciplineerde actie’. Jim Collins beschrijft in Good to Great in een vlotgeschreven boek, hoe hij tot zijn conclusies komt.

Collins prikt in zijn boek een aantal mythes door. Zo blijken de meest succesvolle bedrijven niet gerund te worden door extraverte haantjes de voorste, maar bleken de leiders van deze bedrijven zonder uitzondering bescheiden en gereserveerd, maar met een grote professionele wil. Level-5 leiderschap noemt hij dat. Deze leiders weten ‘de beste mensen’ in huis te halen en een cultuur van samenwerken en ‘de waarheid onder ogen kunnen zien’ te creëren. Ook blijken deze bedrijven te beschikken over een simpele, maar consequent doorgevoerde strategie, die gebaseerd is op drie criteria: activiteiten waar ze de beste in kunnen worden, activiteiten die hen passioneren, en activiteiten waar ze hun geld mee kunnen verdienen. Ook inspirerend vond ik de voorbeelden die hij geeft over de methodes die deze bedrijven hanteren om ‘de waarheid onder ogen te zien’, zoals een openbare bespreking van accountmanagers met klanten, die hij een ‘vissenkom’ – sessie noemt.

Het boek sluit op verrassend goede wijze aan bij je gevoel van ‘gezond verstand’, maar dan wel zeer grondig onderbouwd door middel van uitgebreide research. Vaak had ik een gevoel van ‘wat fijn dat nu ook uit onderzoek blijkt dat deze benadering werkt’. Ook het valstrikgedrag wordt duidelijk beschreven. Het in de praktijk brengen van de lessen zal niet altijd zo eenvoudig zijn, en zal soms iets hebben van de Baron van Münchhausen, die zichzelf aan de haren uit het moeras trekt. Maar dat maakt het boek niet minder lezenswaardig.

Iedereen die verantwoordelijk is voor de prestaties van z’n organisatie, doet er goed aan eens in de spiegel te kijken vanuit het perspectief van de zes principes die met elkaar blijken te leiden tot spectaculaire prestaties.

© Marjan Hoogendijk, 2006

Good to Great, Jim Collins, Business Contact, 2004.

p.s. Regelmatig een artikel in je in-box? Meld je aan voor het e-zine van Kwaliteit.com!