Werkboek teamcoaching en Aan de slag met teamcoaching door Marijke Lingsma e.a.

  • Over teamcoaching — zorgen dat groepen beter gaan (samen)werken — is (nog) niet  veel geschreven.
  • De twee boeken van Marijke Lingsma (e.a.) geven bruikbare tips en tools die je kan gebruiken om de goede interventies te doen.

Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren, en bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid neemt, meer ideeën en initiatieven geneert, gedragen besluiten kan nemen, resultaatgerichter gaat werken en beter om weet te gaan met belangentegenstellingen.

Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest om me namens de School voor coaching door het GITP als teamcoach te laten certificeren (en ben ik hierin geslaagd J !). Het is me opgevallen dat op het gebied van teamcoaching niet veel literatuur beschikbaar is. De boeken ‘Werkboek teamcoaching’ en ‘Aan de slag met teamcoaching’ zijn door de School voor coaching zelf ontwikkeld en geven het  denkkader, en een aantal gereedschappen die je in je rol als teamcoach kunt gebruiken.

Waar geeft het boek je antwoord op?
Het biedt een analysekader: waar loopt het team vast, en waarom houden ze dit patroon in stand, wat gaat hen helpen om een volgende stap te maken;
Welke interventiemogelijkheden heb je om beweging te creëren en waneer zet je wat in;
Welke fasen in teamontwikkeling kan je herkennen, en wat kan je voorspellen over wat er gebeurt als een volgende fase wordt bereikt;
Welke niveaus kan je in je rol als teamcoach bereiken, wat maakt een teamcoach tot een goede, of zelfs een excellente teamcoach;
Wat zijn de mogelijkheden en ook beperkingen van deze aanpak.

Ik heb deze boeken gelezen in combinatie met een flink aantal intervisie-sessies waarin we voor elkaar rollenspellen speelden om te kunnen oefenen in de rol als teamcoach. Vooral door deze intensieve oefensessies heb ik beter dan ooit ‘aan den lijve’ kunnen ervaren hoe de theorie werkt, en dat die werkt. En zeker in de rol als teamlid heb ik ervaren hoe je gevangen kunt zitten in niet-constructief gedrag. En dat je, als iemand (de teamcoach) de ‘goede dingen’ doet, je in beweging komt, een betere sfeer krijgt, en meer zin in werk!

Het boek is niet zo geweldig goed opgebouwd, en op onderdelen ook slecht geschreven. Zonder de combinatie met praktijkervaring en de oefensituaties denk ik dat veel tekst ook enigszins abracadabra zou blijven. Toch zal ik deze boeken blijven gebruiken, en kan ik ze iedereen aanraden, omdat het een aanpak beschrijft die – zonder geitenwollensokkengeur die om veel coachingstheorieën hangt– veel kan betekenen voor mensen die de ambitie hebben om snel tot de kern te komen en willen bijdragen aan zinvol en plezierig werk.

Werkboek Teamcoaching, Marijke Lingsma e.a. ISBN  9024414784
Aan de slag met teamcoaching, Marijke Lingsma e.a. ISBN 9024414431

© Marjan Hoogendijk, december 2006

p.s. Regelmatig een artikel in je in-box? Meld je aan voor het e-zine van Kwaliteit.com!