Vijf veelgemaakte fouten bij bezuinigen

Vrijwel dagelijks spreek ik leidinggevenden en professionals uit nonprofit organisaties die zeggen dat hun organisatie moet bezuinigen. Maar hoe doe je dat, zonder te veel kwaliteit in te leveren waardoor de organisatie in een negatieve spiraal terechtkomt, en haar toekomst op het spel zet?

Hierbij vijf veelgemaakte fouten:

 1. De kaasschaafmethode; het aanbod wordt alleen minder, niet beter;
 2. Een top-down aanpak volgen; de ideeën van de werkvloer niet benutten;
 3. De ‘stem van de klant’ negeren, alleen denken aan het eigenbelang van de organisatie;
 4. Alleen denken aan geld (verdienen of bezuinigen), niet meer aan de bedoeling van de organisatie;
 5. Niet kijken naar de mogelijkheden om kosten te verlagen door een bureaucratische structuur en mentaliteit te transformeren.

Herkenbaar? De allergrootste fout is eigenlijk dat openheid, creativiteit en inventiviteit verdwijnen. De maatregelen maken medewerkers en klanten ontevreden. Denken dat dit een tijdelijke situatie is, waar je nu even tijdelijk doorheen moet is geen goede strategie. Als er eenmaal een negatieve spiraal op gang is gebracht kost het enorm veel energie om die weer om te keren. De komende jaren zal het niet vanzelf beter worden. Er is iets anders nodig.

Welke organisaties doen het beter? Het interessante aan deze tijd is dat er nieuwe organisaties in beeld komen die het beter doen dan de rest. Die wel in staat zijn om de crisis als een kans aan te grijpen. Organisaties, of delen van organisaties die een sterke belofte doen aan hun klant, die staan voor kwaliteit, die een cultuur van vertrouwen en professionele kwaliteit weten te creëren en die hun sturing eenvoudig maar effectief georganiseerd hebben, doorbreken de gevestigde aorde en creëren nieuwe kansen.

Wat vraagt een nieuwe manier van organiseren?

 • Minder hiërarchie. Meer regie bij de professionals;
 • Minder arrogantie bij de organisatie. Meer regie bij klanten;
 • Minder overhead. Meer intern ondernemerschap;
 • Minder control. Meer commitment en vertrouwen.
 • Nieuwe diensten, andere samenwerkingsmodellen.

Hierbij 3 stappen, de 3 p’s, die je helpen om anders om te gaan met bezuinigen.

 • Purpose: In tijden van bezuinigingen staat het bestaansrecht ter discussie. Om te weten welke richting je op moet ontwikkelen is het goed om van buiten naar binnen te kijken. Wat is de bedoeling van de organisatie. Wat wil je bewerkstelligen. Welk probleem los je op. Wiens probleem los je op? Wat zijn de eisen en de wensen van de klant. Is het probleem urgent genoeg voor mensen om geld aan uit te geven. etc.
 • Passion: Ga na wat voor je klant kan doen, wat passie en enthousiasme oproept. Wat voor diensten lever je? Wat maakt enthousiast en trots? Medewerkers die hun werk met passie en enthousiasme doen zijn productiever en leveren meer kwaliteit voor de klanten dan ontevreden medewerkers. Dit feit wordt keer op keer aangetoond in onderzoeken naar high performance organisaties. De ‘beste mensen ‘laten nadenken over de diensten waar zij enthousiast over zijn, die aansluiten bij het bestaansrecht van de organisatie is een duurzame strategie, die je helpt om de crisis te benutten als transformatiemoment.
 • Productivity: Maak er werk van om zo slim mogelijk te organiseren, om zo veel mogelijk onnodige handelingen op te sporen en te elimineren. Stimuleer ieders creativiteit om de beste manier te vinden om diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de bedoeling, die mensen trots en enthousiast maken en die zo goed mogelijk geleverd worden.

Wil je ook investeren in de toekomst? Meld je aan voor de gratis strategiesessie en houd de agenda in de gaten. Binnenkort starten weer nieuwe programma’s die je helpen om je organisatie(onderdeel) te verbeteren en te vernieuwen. Zo investeer je in de toekomst van je organisatie en van jezelf.

Ik hoop van harte dat het artikel je helpt in je werk. Wil je reageren op het artikel? Ik hoor het graag!

{ 2 comments… read them below or add one }

V. Kuipers June 20, 2012 at 4:29 pm

Duidelijk artikel. Waarbij ik van mening ben dat zeker de “P” van productivity veel mogelijkheden tot bezuiniging kan bieden.

Berta R. Madden April 28, 2013 at 3:43 am

Veel dank jullie voor de reacties. En Tjerk Potma en Alexander Crepin ook voor het meesturen van links naar hun info. Een paar korte opmerkingen: – HNW passé of typisch onderwerp voor adviseurs onderling? Ik zie nog heel veel gebeuren onder de titel HNW, en vaak mondt dat uit in, zoals een IT manager het mij uitlegde in 3B: ‘bites and bricks’ en behaviour vergeten we. – is vertrouwen/control alleen relevant voor grotere 20e eeuws georganiseerde (angelsaksische) bedrijven? Mijn hypothese – die ik niet kan onderbouwen – zou zijn dat het voor 80%? van de werkenden in organisaties aan de orde is. Voor mij als zzp-er en als associate bij een adviesbureau minder, voor nieuwe netwerkorganisaties misschien ook, maar over hoeveel mensen / bedrijven hebben we het dan? – Vertrouwen beter beschrijven? Ja, eens, dat is nodig want vertrouwen is een containerbegrip. ManagementSite is niet de plek voor een uitlegggerig exposé, ik verwijs naar mijn boek waarin ik dat wel doe. – Ronald schrijft: ‘Je kan je afvragen als je controle nodig hebt om een bepaald resultaat te behalen, of je dan wel het juiste resultaat na streeft.’ Idealiter misschien niet. Uit internationaal onderzoek van Weibel e.a. blijkt van wel (titel: Control as a Driver of Trust in the Organization?, helaas van SSRN afgehaald, aan liefhebbers stuur ik een pdf toe met dit onderzoek).

Leave a Comment

Previous post:

Next post: