‘Moeiteloos verbeteren’, is dat mogelijk?

Als je de ambitie hebt om het beste uit je werk te halen, maar je loopt nu aan tegen een bureaucratische structuur en mentaliteit of stress als gevolg van reorganisaties, dan is het mogelijk hier binnen je eigen werkomgeving iets aan te doen.Veranderen en verbeteren wordt vaak geassocieerd met ‘weerstand’ en met hele lastige en moeizame operaties om ‘de neuzen de zelfde kant uit te krijgen’. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je er van uitgaat dat verandering een constante is, dat mensen het fijn vinden om zichzelf te ontwikkelen, als professionals niets liever willen dan werk doen waarmee ze verschil kunnen maken voor hun klanten, dan kan je strategieën vinden die veranderen inspirerend maken, en die nieuw elan geven in je eigen werkomgeving. Door zelf anders te leren kijken naar de mogelijkheden, oplossingen te vinden die de tegengestelde krachten overwinnen en de professionals mee te nemen in een verbeterstrategie die leidt tot betere producten en diensten en aansluiten bij de bedoeling van de organisatie is het zeker mogelijk om ‘moeiteloos te verbeteren’.

Mensen die hier mee aan de slag gaan ervaren voor zichzelf de volgende benefits:

* Meer enthousiasme en energie in het team. Je werkt met elkaar aan de dingen die waarde toevoegen voor de klant. Dat geeft energie.;
* Meer zelfvertrouwen.
* Verantwoording wordt meer een prikkel tot verbetering in plaats van een verstikkend keurslijf. Je gaat meer ‘boven’ de regels en procedures staan en kan ze beter integreren in jouw visie en aanpak in plaats van ze aan het stuur te zetten.
* Je gaat kansen creëren in je loopbaan. Je wordt zichtbaar, je straalt zelf energie en zelfvertrouwen uit, draagt constructief bij aan het succes van de organisatie. Anderen gaan je zien als expert. Je wordt waardevoller voor de organisatie.
* Je verhoogt het plezier in je werk. Door te blijven leren en ontwikkelen, te zien dat je werkelijk verschil kunt maken en dat je daarin ook jouw authentieke talent kunt gebruiken wordt werken geen sleur. En door te concentreren op wat er werkelijk toe doet blijf je uit de slopende kantoorpolitiek.

Maar er is natuurlijk niet alleen een individueel belang. Ook voor de organisatie levert het veel op om hier in te investeren. Uit onderzoek naar de meest succesvolle organisaties, organisatie(onderdelen) die over langere tijd betere financiële en niet-financiële resultaten behalen, blijkt keer op keer dat het doorvoeren van grootschalige reorganisaties en het top-down implementeren van universele succesmodellen nooit leiden tot succes. Als ze al bijdragen tot succes is dat alleen in gevallen dat de medewerkers en vooral de leidinggevenden in staat waren om op een goede manier de schakelfunctie te vervullen tussen de top en de werkvloer.

Zorg-, onderwijs- en welzijnsorganisaties die op een positieve manier willen omgaan met de spanningen in de huidige tijd hebben bijzonder veel baat bij leidinggevenden die leren binnen hun eigen invloedssfeer te verbeteren en te zorgen voor kwaliteit en nieuw elan.

Dit zijn benefits voor de organisatie:

* Minder onproductieve tijd en overheadkosten. Diensten worden goedkoper en beter. Je moet niet verbaasd staan als binnen dienstverlenende organisaties 20 tot 30% van de tijd niet direct bijdraagt aan resultaat voor de klant. Door deze te elimineren komt veel productiviteit beschikbaar;
* Meer flexibiliteit en verandervermogen. Leidinggevenden die zich goed kunnen verplaatsen in de belangen van zowel de organisatie als de werkvloer en de klanten en in die complexiteit de goede initiatieven nemen om continu te verbeteren zorgen ervoor dat de strategische doelen van de organisatie worden behaald;
* Meer gemotiveerde medewerkers. Kwaliteit werkt als een magneet op de beste professionals, die passie bij uw organisatie;
* Meer grip op de resultaten, terwijl u minder toezichtsactiviteiten hoeft uit te voeren. Dit klinkt paradoxaal, maar de meest controleinstrumenten werken averechts. Door de hele organisatie te focussen op de resultaten voor de klant, controle-systemen in te voeren die een prikkel geven tot leren en verbeteren en via de lijn de hele organisatie in lijn te brengen met de strategische doelen en uitgangspunten kunt u beter sturen, en wordt het eenvoudiger om werkelijk te weten waar uw risico’s zitten en hoe u daar mee om moet gaan. U voorkomt schijnzekerheid.
* Meer vernieuwing en innovatie van binnenuit. Op de werkvloer weet men het beste wat de klanten werkelijk willen. U schept meer mogelijkheden voor de professionals om constructief bij te dragen aan de strategische doelen.
* Minder veranderen. Meer verbeteren. De organisatie wordt meer ‘reorganisatieproof’ georganiseerd. Structuurwijzigingen dragen maar heel weinig en indirect bij aan de prestaties van een organisatie. Ze kosten veel geld en energie en vaak worden de oorspronkelijke doelstellingen die er mee beoogd werden niet gehaald. Door te zorgen dat leidinggevenden continu bezig zijn met excellente diensten binnen de strategische kaders van de organisatie kunt u reorganisaties voorkomen, of eenvoudiger doorvoeren.

Wil je snel aan de slag? Vul je naam en e-mail adres in en je krijgt direct toegang tot een lijst met 25 eenvoudige acties die NU je organisatie in beweging zetten.

Kijk ook op de pagina met diensten om te zien hoe je hier zelf mee aan de slag kunt.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: