Voor wie

Voor vernieuwers met hart voor de zaak.

Mijn klanten zijn leidinggevenden, managers, professionals, veranderaars die werken bij professionele dienstverleners, bijvoorbeeld in de non-profit, bij zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook bij onderwijssorganisaties, culturele instellingen, zakelijke dienstverleners of justitiële instellingen. Mensen die hart hebben voor hun werk en gedreven zijn om daar iets moois van te maken.

Voorbeelden van aanleidingen om met mij aan het werk te gaan:

 • “Ik ben ondernemend, gedreven, creatief en wil deze kant van mij ook in mijn werk tot uitdrukking brengen.”
 • “Onze organisatie is de afgelopen jaren gefuseerd, gereorganiseerd en sterk veranderd. Ik ben steeds meer bezig met de bedrijfsvoering, en steeds minder met de inhoud van ons werk. Terwijl ik ook het gevoel heb dat die aandacht voor de bedrijfsvoering niet echt leidt tot ‘het beste’ wat we onze klanten en doelgroep zouden kunnen leveren. Dit patroon wil ik doorbreken”
 • “Er ontstaat ruimte om op een andere manier te gaan werken. Ik zoek hulp om die ruimte goed te benutten.”
 • “Ik voel me vaak klem tussen de top en het team. Ik krijg beleidsmaatregelen opgelegd die bij de professionals tot weerstand leiden. Soms vind ik het zelf ook moeilijk uit te leggen wat de waarde er van is. Ik ben loyaal aan de organisatie, maar nu lijkt het soms alsof ik partij moet kiezen. Maar we staan toch met elkaar voor hetzelfde doel?”
 • “Ik ben ambitieus. Ik wil carrière maken en mijn invloed uitoefenen en vergroten. Maar ik wil niet een ‘superbureaucraat’ worden die zich wel uitstekend kan handhaven in de wereld van de procedures en de dashbords, maar de klant en de medewerkers uit het oog verliest.”
 • “Ik heb niet voor niets voor deze sector gekozen. Als ik aan het einde van mijn loopbaan terugkijk wil ik kunnen zien dat wat ik gedaan heeft iets bijgedragen heeft aan het leven van onze klanten en doelgroep. Dat motiveert mij, en daar wil ik mee aan de slag.”
 • “Ik weet dat mijn organisatie alleen een toekomst heeft als we een aantal ingrijpende verbeteringen en veranderingen voor elkaar krijgen. Ik wil investeren in mijn eigen toekomst, door mijn verandermogens te ontwikkelen.”
 • “Ik ben zelfstandige professionals, of ik overweeg voor mezelf te beginnen, en ik vraag me af welke stappen ik moet zetten om een organisatie van de grond af op te bouwen.”

De programma’s van Kwaliteit.com zijn voor mensen die

 • hart hebben voor de missie (de bedoeling) van de organisatie;
 • een drive hebben om iets bij te dragen aan de kwaliteit en het succes van hun organisatie;
 • weten dat je een organisatie niet kunt veranderen, zonder zelf te veranderen;
 • hun management- en leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen;
 • van betekenis willen zijn,
 • kansen willen creëren in hun loopbaan;
 • een HBO+ werk- en denkkader hebben
 • beginners die zoeken naar goede handvatten om te organiseren,
 • gevorderden die carrière willen maken zonder een ‘superbureaucraat’ te worden.
 • senior managers, professionals, bestuurders die een nieuwe impuls willen geven aan hun kennis, ervaring en visie.

Wil je meer weten over het huidige aanbod van Kwaliteit.com? Kijk dan verder op de pagina diensten.