Alles verandert, maar er blijft altijd behoefte aan organisaties die waarde creëren

Ben jij manager of veranderaar bij een kennisintensieve organisatie? Bijv. in de zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, of non-profit? En herken je dit?

  • De volgende organisatieverandering staat al weer op stapel. Hoe ga je medewerkers hier nog in meenemen?
  • Je maakt je zorgen over de toekomst van je organisatie en je eigen functie, maar je hebt nauwelijks tijd om hier goed over na te denken. Je dag is vol met brandjes blussen en het uitvoeren van ad hoc maatregelen.
  • Bezuinigingen gaan al een tijdje ten koste van de klant en de kwaliteit van het werk. Hoe lang kan je klanten nog aan het lijntje houden voor dat ze naar aan andere dienstverlener gaan?
  • Je bent manager geworden in een organisatie waar je van houdt. Maar, je hebt soms het gevoel dat je te veel met dingen bezig moet zijn die niet echt wezenlijk belangrijk zijn. Je mist de bevlogenheid, de inspiratie en het gevoel met iets bezig te zijn dat echt waarde toevoegt.

Dan ben je niet de enige. Veranderingen stapelen zich op, en de werkelijkheid is dat het organisaties de grootst mogelijke moeite kost om ze allemaal voor elkaar te krijgen. Organisaties gaan meer dan ooit failliet, raken hun identiteit kwijt in een fusie of overname, of zijn zo druk met reorganiseren dat er nauwelijks nog tijd en aandacht is voor klanten en medewerkers. En dan gaat het niet alleen om organisaties die kwalitatief slechte diensten of producten leverden, maar ook vaak om organisaties die dat juist heel goed deden, maar ondanks dat de aansluiting met de nieuwe werkelijkheid gemist hebben.

Maar zo hoeft het niet te gaan. Juist ook nu zijn er kansen voor organisaties die maatschappelijke waarde leveren. Wie goed kijkt ziet overal ondernemende mensen die hun organisaties nieuw leven in blazen, laten overleven, ontwikkelen en groeien.

Misschien denk je dat dit soort mensen uitzonderingen zijn? Mijn ervaring is anders. Al sinds 1994 help ik managers, professionals en organisatieveranderaars met kwaliteitsvraagstukken en het vergroten van hun veranderkracht. Mijn overtuiging is: iedereen heeft veranderkracht. Alleen niet iedereen heeft dezelfde veranderkracht. En het is de kunst om deze kracht te ontwikkelen en effectief in te zetten, zodat jouw organisatie(onderdeel) floreert, financieel gezond is, en medewerkers en klanten het werk er blij mee zijn en energie van krijgen. En dat is precies wat Kwaliteit.com voor je kan doen.

Waarom zou je in veranderkracht en kwaliteit investeren? We zitten in een tijdperk waarin de oude managementmodellen overgaan in andere manieren van organiseren. De machinebureaucratie staat niet langer model voor de succesvolle organisaties. Het Managers, veranderaars, ondernemers en professionals zijn de leiders van de veranderingen. Als je de geheimen van het organiseren kent, kan je veel meer doen met minder, kan je het talent van medewerkers meer benutten, kan je het vertrouwen winnen van klanten en leveranciers, en kan je je creativiteit aanwenden om nieuwe businessmodellen te vinden die het begin zijn van een nieuwe levenscyclus van het werk dat jullie leveren.

Mijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren heb ik gebundeld in een unieke vier-stappen methode,  die moeiteloos door iedereen, ongeacht je positie in de organisatie of de huidige organisatiecultuur te volgen is, en die helpt om stap voor stap  je stap voor stap laat zien hoe je het huidige businessmodel van je organisatie(onderdeel) kunt transformeren zodat er meer waarde geleverd wordt, maar ook hoe je jouw omgeving hier in meeneemt, zodat zij zich hier ook helemaal eigenaar van gaan voelen.

Anders dan andere organisatieadviseurs en leiderschapscoaches geloof ik dat zinvolle veranderingen lang niet altijd (eigenlijk zelden), echt in de top van een organisatie worden bedacht, maar het gevolg zijn van creatieve, betrokken en effectieve veranderaars die op ieder hiërarchisch niveau in de organisatie kunnen zitten. Vaak dicht bij de werkvloer en de klant. En ook in situaties waarin het van te voren heel lastig, of onmogelijk leek om verbetering te creëren. En dat is waar ik graag bij help.

Als bijlage bij een training ‘Minder bureaucratie, meer kwaliteit’ heb ik een rapport met tien verrassend eenvoudige veranderstrategieën opgesteld, om te laten zien dat het vaak eenvoudige veranderingen zijn, waar niet of nauwelijks budget of beleidsruimte voor nodig is, die mits goed gebracht, al enorme doorbraken kunnen bewerkstelligen.

Download dit rapport gratis door hiernaast je gegevens in te vullen. Je krijgt het dan per ommegaande toegestuurd. Ook krijg je dan in de toekomst mijn verandertips en – strategieën. Ik hoop van harte dat je hier veel aan hebt, en dat het je inspireert in je werk.

Hartelijke groet,

Marjan Hoogendijk

Lees hier voor wie het is.

Wat de opleiding mij gebracht heeft, is dat ik nu weet hoe ik in mijn eigen werkomgeving veranderingen moet bewerkstelligen. Zo vaak heb ik tijdens mijn werk gedacht: “hoe kom ik door deze situatie heen”, “wat kan ik er aan doen om de kwaliteit écht beter te maken” en nog zoveel andere vragen. Het ging dan niet om de gewone problemen van alledag, maar om het  zoeken van de verbinding tussen hoe het was en hoe ik vond dat het moest zijn. Het is alsof het matglas tussen die 2 werelden verdwenen is door de handvatten die ik heb gekregen om van de huidige situatie in de toekomstige situatie te komen.

Joke, manager zorginstelling